Referentieprojecten

2022

 • Curus bodemkunde voor Groei en Bloei
 • Begeleiding cultuurtechnische werkzaamheden en
  aanvullende advisering transformatorstations Enexis en TenneT
 • Cultuurtechnisch advies Van der Werfpark Leiden
 • Kwaliteitsbeoordeling sportvelden Oldambt
 • Jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling sportvelden Lelystad
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten diverse sportprojecten

2021

 • Onderhoudsbestek en bemestingsadvies sportvelden gemeente Borger-Odoorn
 • Begeleiding cultuurtechnische werkzaamheden en aanvullende advisering transformatorstations Enexis
 • Kwaliteitsonderzoek sportvelden gemeente Posterholt
 • Jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling sportvelden Lelystad
 • Renovatieadvies tennisbanen Oosterhout (Gld)
 • Renovatieadvies natuurgras voetbalveld Oosterstreek
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten diverse sportprojecten

2020

 • Opstellen Plan van aanpak t.b.v. diverse aanbestedingen
 • Begeleiding cultuurtechnische werkzaamheden en aanvullende advisering transformatorstations Enexis
 • Aanvraag BOSA-subsidies
 • Jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling sportvelden Lelystad
 • Renovatieadviezen natuurgrasvelden
 • Opstellen toekomstvisie AV Spartacus, Franeker,
 • Cultuurtechnische advisering recreatieterrein Sint Nicolaasga en GGZ Franeker

2019

 • Opstellen Plan van aanpak t.b.v. diverse aanbestedingen
 • Begeleiding cultuurtechnische werkzaamheden en aanvullende advisering transformatorstations Enexis
 • Opstellen renovatie-adviezen en onderhoudsadvies voor recreatiegebied De Groene Ster in Leeuwarden
 • Kwaliteitsbeoordeling sportvelden gemeente Tynaarlo
 • Advies en begeleiding renovatie bijveld Oldeholtpade
 • Renovatieadviezen trainingsvelden Skoaterwald (Heerenveen)

2018

 • Opstellen Masterplan herinrichting FC Wolvega
 • Opstellen documenten subsidieaanvraag voetbalvereniging Oldeholtpade
 • Bemestingsadvies Lelystad
 • Opstellen subsidieaanvraag MTB-route Ruinen
 • Uitzetten diverse motorroutes t.b.v. MotoPlus
 • Backstagemanagement opening bedrijfspand Amsterdam
 • Cultuurtechnische begeleiding transformatorstations Enexis
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten Helmond en Wageningen
 • Actualiseren meerjarenplanning Hilversum

2017

 • MJOP tennisbanen Achtkarspelen
 • Ontwikkelingsvisie TV Ready te Harlingen
 • Cultuurtechnische advisering transformatorstations Enexis
 • Kwaliteits- en capaciteitsonderzoek Posterholt
 • Bestandsbeheer Weg- en rioolbeheer gemeente Zaanstad
 • Renovatieadvies schoolsportveld Appingedam
 • Kwaliteitsbepaling sportveld Montfort
 • Renovatieadvies park De Maat te Eibergen
 • Backstagemanagement evenement Den Bosch

2016

 • Diverse renovatie-adviezen (o.a. voetbal en rugby)
 • Renovatieadvies begraafplaats Appingedam
 • Onderzoek gravelkwaliteit tennisbanen Lelystad
 • Modellenstudie Zuidhorn
 • Kwaliteitsmeting en renovatieadviezen Winssen
 • Bodemonderzoek ten behoeve van aanleg kunstgrasveld Oosterend
 • Reguliere beoordeling onderhoudstoestand Lelystad (2x per jaar vanaf 2011)
 • Presentatie toekomstvisie voetbalvereniging Neede
 • Bestandsbeheer Weg- en rioolbeheer gemeente Zaanstad

2015

 • Herinrichtingsplan sportpark Oldeholtpade
 • Kwaliteitsmeting kunstgrasvelden Losser
 • Bemestingsmonsters sportvelden Lelystad
 • Meerjarenplanning en kwaliteitsbeoordeling Hollands Kroon en Hilversum
 • Kwaliteitsbeoordeling tennisbanen Hardenberg
 • Inrichtings- en aanlegadvies natuurijsbaan Epe

2014

 • Onderhoudsplan voor volledig tenniscomplex Rotterdam
 • Herinrichtingsvoorstel sportcomplexen Sint Annaparochie en Niekerk
 • Diverse begeleidingen menging natuurgrasvelden
 • Diverse plannen van aanpak bij inschrijvingen
 • Kwaliteitsbeoordeling en opstellen renovatieadviezen sportvelden Ulrum
 • Programma van Eisen en begeleiding aanleg 2,5 kunstgrasvelden voor FC Eibergen
 • Kwaliteitsbepaling sportvelden Appingedam
 • Bemestings- en onderhoudsadvies Uithuizen

2013

 • Herinrichtingsmodellen sportcomplex Buitenpost
 • Renovatie advies trainingsveld SC Skoaterwald
 • Ontwateringsplan camping De Veenhoop
 • Meerjarenonderhoudsplan buitensportaccommodaties Amsterdam Zuid (2010 en 2013)

Hier vindt u een kaart met alle projecten.